Jak wystawić e-receptę?

W dobie cyfryzacji sektora zdrowia umiejętność właściwego wykorzystywania narzędzi elektronicznych staje się kluczowa dla efektywności pracy każdego specjalisty medycznego. E-recepta jako innowacyjne rozwiązanie w obszarze e-zdrowia, umożliwia lekarzom wystawianie recept w sposób szybki, wygodny i zgodny z obowiązującymi przepisami. W tym artykule szczegółowo omówimy proces wystawiania e-recept, kładąc nacisk na istotne aspekty, które każdy lekarz powinien znać, aby efektywnie i bezpiecznie korzystać z tego narzędzia w swojej praktyce zawodowej. Sprawdź, jak wystawiać e-recepty szybko, łatwo i wygodnie!

Wystawienie recepty – ogólne zasady

W Polsce występują dwa rodzaje recept:

 • E-recepty – od 8 stycznia 2020 r. recepty w Polsce są wystawiane głównie elektronicznie.
 • Recepty papierowe – wystawiane w przypadkach, takich jak: 
  • brak dostępu do systemu teleinformatycznego,
  • recepty transgraniczne,
   • dla osób o nieustalonej tożsamości,
   • leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce i sprowadzane z zagranicy.
Jak wystawić e-receptę? Medyc

Lekarze mogą przepisać ilości produktów leczniczych na maksymalnie 360 dni.

Pielęgniarki i położne mogą przepisać je na maksymalnie 120 (papierowe) lub 180 (elektroniczne) dni.

Terminy Realizacji Recept

 • Ogólne – recepty są ważne przez 30 dni od wystawienia.
 • Antybiotyki – ważność 7 dni.
 • Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia – ważność 120 dni.
 • Preparaty immunologiczne – ważność 120 dni.
 • Środki odurzające, substancje psychotropowe – ważność 30 dni.

Terminy Ważności Elektronicznej Recepty

 • Standardowa e-recepta – ważna przez 365 dni.
 • Antybiotyki i preparaty immunologiczne odpowiednio ważne 7 i 120 dni.

Podstawowa opieka medyczna udzielana jest w warunkach ambulatoryjnych tzn. w gabinetach, poradniach lub przychodniach, a w uzasadnionych przypadkach, również w domu pacjenta.

Jak wystawić e-receptę (gabinet gov) krok po kroku?

Jak krok po kroku wystawić e-receptę w aplikacji gabinet.gov.pl? Sprawdź naszą instrukcję!

 1. Zaloguj się na stronę aplikacji – użyj profilu zaufanego (PZ), e-dowodu lub logowania przez bank PKO BP.
 2. Wybierz rolę w aplikacji – na przykład jako „Lekarz”. Z listy miejsc zatrudnienia wybierz swoją placówkę i kliknij „Zatwierdź”.
 3. Przyjmij pacjenta:
 • Wybierz sekcję „Wizyta pacjenta”.
 • Wybierz rodzaj wizyty (refundowana lub nierefundowana).
 • Wprowadź dane pacjenta i kliknij „Rozpocznij wizytę”.
 1. Wystaw e-Receptę:
 • Wizyty refundowane wymagają uzupełnienia szczegółów umowy z NFZ w panelu „Dane podmiotu”.
 • Jeden lek to jedna e-recepta; dla kilku leków stwórz pakiet e-recept (do 5 e-recept).
 • W menu aplikacji wybierz „Recepty”, a następnie „Stwórz nową”.
 • Uzupełnij wszystkie potrzebne pola, zwłaszcza te oznaczone czerwoną gwiazdką.
 • Podpisz e-receptę certyfikatem ZUS lub profilem zaufanym. Wybierz opcję „Podpisz i wyślij wybrane” lub „Podpisz wszystkie”.
 1. Zakończ Wizytę:
 • Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), wydrukuj i przekaż mu dokument informacyjny.
 • Jeśli pacjent uzupełnił swoje dane kontaktowe na IKP, otrzyma SMS i/lub e-mail z e-receptą​​.

Dodatkowe Informacje:

 • Możesz sprawdzić i wyszukać wystawione e-recepty w aplikacji.
 • Niepodpisaną jeszcze e-receptę lub pakiet możesz edytować.
 • Podpisanej e-recepty nie możesz edytować – w takim przypadku anuluj ją i wystaw nową.

Jak wypisać receptę elektroniczną w kilka chwil?

Chcesz ułatwić sobie proces wystawienia recepty elektronicznej? Jak w kilka chwil wystawić e-receptę? Skorzystaj z oprogramowania medycznego Medyc!

Medyc to nowoczesne rozwiązanie dla lekarzy, przychodni i klinik medycznych umożliwiające efektywne zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym personel medyczny może szybko i łatwo wystawiać e-recepty, ale także e-zwolnienia oraz e-skierowania, co znacząco usprawnia proces leczenia i komunikację między pacjentami, a systemem opieki zdrowotnej.

Medyc pozwala na:

 • wystawianie recept RP i RPW,
 • wystawianie recept refundowanych (możliwe refundacje 100%, 50%, #0%, R, B) i nierefundowanych,
 • dostęp do bazy leków, która jest na bieżąco aktualizowana,
 • drukowanie recept,
 • wystawianie recept na leki robione,
 • wystawianie recept na leki robione psychotropowe,
 • oznaczanie uprawnień dodatkowych, kodu NFZ, daty realizacji, daty od, recepty na cały rok,
 • ponawianie recept na podstawie poprzednich wizyt,
 • wystawianie recept bezpłatnych dla kobiet w ciąży, seniorów i dzieci do lat 18

Oprogramowanie medyczne nie tylko usprawnia procesy administracyjne, ale także poprawia jakość opieki nad pacjentem, umożliwiając lepszą koordynację między różnymi sektorami opieki zdrowotnej i zapewniając szybszy dostęp do potrzebnych świadczeń. Jest to szczególnie ważne w dobie cyfryzacji i rosnącej roli technologii w sektorze zdrowia. Sprawdź naszą ofertę i usprawnij funkcjonowanie swojej placówki medycznej!

Rozwijam placówki medyczne dzięki technologii Wdrażam innowacyjne rozwiązania które zwiększają jakość leczenia pacjentów Automatyzuje obsługę przychodni, klinik i gabinetów lekarskich   Jestem aktywny na linkedinie. Tworze treści o tematyce medycznej: https://www.linkedin.com/in/jakubozga/   Wydarzenia na których byłem: Amoz, EduHealth, Warsaw Medical Expo