Zarządzanie placówką

Organizacja pracy placówki i komunikacji z pacjentami.
11Program do zarządzania placówką medyczną - stetoskop w dłoni
Moduł Zarządzanie Placówką zawiera wszelkie funkcje zapewniające sprawne zarządzanie usługami i pracą gabinetów. Dzięki uprawnieniom nadanym użytkownikom do poszczególnych funkcji systemu, upraszcza rozliczanie pracowników, podsumowywanie godzin, tworzenie grafików i harmonogramów oraz kontakt z pacjentami.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

1. UŻYTKOWNICY SYSTEMU.
Funkcjonalność ta pozwala na:
a) Dodawanie użytkowników.
b) Nadawanie ról i uprawnień użytkownikom.
c) Ustalanie grafików specjalistów.
d) Ustalanie cenników usług świadczonych przez specjalistów.
e) Tworzenie kont dostępu do systemu

f) Ustalanie prowizji specjalistów

2. RAPORT WIZYT.
a) Generowanie raportów wizyt z danego dnia, tygodnia, miesiąca.
b) Filtrowanie wizyt po dacie, specjaliście, usłudze, statusie wizyty, uwagach do wizyty itp.
c) Drukowanie raportów do pliku exel.

3. RAPORT KASOWY.
a) Generowanie zestawień płatności z dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu.
b) Filtrowanie po różnych sposobach płatności: karta, gotówka, przelew itp.
c) Drukowanie raportów do pliku exel lub pdf.

4. RAPORT PROWIZYJNY.
a) Informacje o wizytach z prowizjami do usług w ramach wizyty dla danych specjalistów.
b) Drukowanie raportów do pliku exel.

5. DANE PLACÓWKI.
a) Podgląd i edycja danych placówki które są widoczne na każdym wydruku w systemie.
b) Dodanie własnego loga placówki widocznego we wszystkich wydrukach oraz mailach wysyłanych do pacjentów.
c) Definiowanie własnego dostawcy poczty do wysyłki maili.

6. FAKTURY.
a) Generowanie faktur zbiorczych dla płatników lub pacjentów.
b) Podgląd faktur.
c) Wystawianie korekt faktur.

7. MAGAZYN.
a) Podgląd i edycja produktów oraz materiałów. 
b) Podgląd i edycja karnetów i bonów.
c) Zarządzanie dostawami produktów.

8. MARKETING
a) Wysyłka wiadomości za pomocą e-mail i sms.
b) Łatwy wybór grup do których ma być skierowana kampania marketingowa.

Czy w ramach jednego systemu mogę obsługiwać wiele placówek?

Tak każda z placówek może być oddzielnym oddziałem Twojej kliniki. Możesz również nie prowadzić działalności leczniczej, a każdy z Twoich lekarzy może prowadzić swoja indywidualną praktykę jako oddzielna placówka.

Czy mogę dać dostęp do administracji osobom z rejestracji?

Tak jest możliwość dodania uprawnienia innym użytkownikom by mieli dostęp do sekcji administracyjnej

Czy prowizje dla pracowników zawierają również koszta poniesione podczas wizyty?

Tak prowizja jest wyliczana po odjęciu kosztów. Koszty generują na przykład materiały zużyte w trakcie wizyty.

Czy jest możliwość udostępnienia tylko części funkcji lub administracji pracownikom?

Tak, w standardzie lekarze nie widzą raportów kasowych ani wizyt. Również rejestracja nie ma dostępu do danych medycznych pacjentów. Istnieje jednak możliwość nadania takich uprawnień jeśli wystąpi taka potrzeba. 

Testuj za darmo
przez 30 dni

Bezpłatnie i bez zobowiazań
– podejmij świadomą decyzję.

skonsultuj się z doradcą
+48 697 006 797

kontakt@medyc.pl Pon. – Pt. 08:00-16:00

 

sprawdź nasze pakiety na start

Potrzeby każdej placówki są inne. Wybierz gotowe pakiety lub sprawdź dostępne moduły.
Złożymy dla ciebie system szyty na miarę. PŁAĆ TYLKO ZA TO, Z CZEGO NAPRAWDĘ KORZYSTASZ.
skontaktuj się z doradcą:
+48 697 006 797
kontakt@medyc.pl