Zarządzanie placówką

Organizacja pracy placówki i komunikacji z pacjentami.
11Program do zarządzania placówką medyczną - stetoskop w dłoni
Moduł Zarządzanie Placówką zawiera wszelkie funkcje zapewniające sprawne zarządzanie usługami i pracą gabinetów. Dzięki uprawnieniom nadanym użytkownikom do poszczególnych funkcji systemu, upraszcza rozliczanie pracowników, podsumowywanie godzin, tworzenie grafików i harmonogramów oraz kontakt z pacjentami.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

1. RAPORT WIZYT

a) Generowanie raportów wizyt z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel) lub PDF.
b) Analiza zrealizowanych wizyt z podziałem na specjalistów w celu określenia ile wizyt zrealizował specjalista wraz z ich łącznym przychodem dla placówki.
c) Analiza odwołanych i zapomnianych wizyt przez pacjenta w celu zmniejszania ilości niezrealizowanych wizyt.
d) Tworzenie zestawienia zbiorczego dla pacjenta o zrealizowanych i zaplanowych wizytach.
e) Analiza wizyt z podziałem na źródło pochodzenia pacjenta w celu określenia który kanał komunikacji generuje największy ruch pacjentów do placówki.
f) Analiza wizyt z podziałem na gabinet w celu określenia obłożenia wizyt ze względu na gabinety w placówce.
g) Wyszukiwanie nieopłaconych wizyt, czyli takich bez wystawionego paragonu lub faktury.
h) Analiza wizyt pod kątem źródła rejestracji: Medyc, ZnanyLekarz, Portal pacjenta, Google kalendarze tak by określić jak duży ruch generują partnerzy placówki.
i) Tworzenie zestawienia zbiorczego dla płatników wizyt w celu potwierdzenia zrealizowanych wizyt dla płatników z którymi placówka współpracuje.
j) Analiza wizyt z podziałem na rodzaj wizyty: Prywatna, NFZ, Płatnik w celu określenia ilości wizyt i generowanych przychodów z danego rodzaju wizyty.
k) Analiza historyczna wizyt, czyli kto i kiedy dodał wizytę lub ją modyfikował.

Dowiedz się więcej na temat: systemu rejestracji pacjentów Medyc.

2. RAPORT USŁUG

a) Generowanie raportów usług z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel).
b) Analiza udzielonych rabatów z podziałem na usługi i ich kategorie.
c) Zestawienie zbiorcze wykonanych usług z podziałem na kategorie.
d) Zestawienie usług dla wybranego pacjenta w celu określenia jakie usługi zostały już zrealizowane, a jakie są zaplanowane.
e) Analiza niezrealizowanych usług.
f) Zestawienie zbiorcze realizowanych usług dla wybranego specjalisty.
g) Zestawienie zbiorcze realizowanych usług dla wybranego płatnika.

3. RAPORT PROWIZJI

a) Zestawienie prowizji specjalistów z podziałem na wykonane usługi, wizyty i koszty w wybranym okresie czasowym.
b) Analiza przychodów i należnych prowizji w placówce.
c) Wgląd do swoich prowizji przez danego specjalistę.
d) Generowanie raportu z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel).

4. RAPORT KASOWY

a) Analiza stanu kasy z podziałem na płatność gotówką, kartą i bonem.
b) Zestawienie nieopłaconych wizyt.
c) Realizacja operacji Kasa Wydała i Kasa przyjęła.
d) Zestawienie osób i dokładnej daty przyjęcia płatności od pacjenta.
e) Generowanie raportu z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel) lub PDF.

5. RAPORT INWENTARYZACJI MAGAZYNU

a) Analiza stanu magazynowego w systemie względem rzeczywistego stanu magazynowego.
b) Zestawienie całkowitego zużycia, sprzedaży i wydania produktów.
c) Zestawienie całkowitej wartości stanu magazynowego.
d) Generowanie raportu z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel).

6. RAPORT ZYSKÓW

a) Mierzenie zyskowności poszczególnych usług.
b) Kontrola kosztów wykonanych usług z podziałem na zużyte materiały i prowizje specjalistów.
c) Szukanie najbardziej rentownych usług w celu zwiększenia ich promocji.
d) Generowanie raportu przychodów i zysków z dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel).

7. RAPORT MEDYCZNY

a) Analiza najczęściej stawianych diagnoz i kodów ICD10.
b) Analiza najczęściej wystawianych leków.
c) Zestawienie pacjentów wraz z pełną historią zleconych leków na receptach.
d) Generowanie raportu z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel).

Sprawdź więcej na temat elektronicznej dokumentacji medycznej.

8. RAPORT BONÓW I KARNETÓW

a) Zestawienie stanu wykorzystanych bonów przez pacjentów.
b) Zestawienie stanu wykorzystanych karnetów przez pacjentów.

9. RAPORT SALD PACJENTÓW

a) Zestawienie pacjentów którzy nie opłacili za wybrane wizyty.
b) Generowanie raportu z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel).

10. RAPORT BADAŃ

a) Zestawienie zrealizowanych badań z podziałem na wizyty prywatne i płatników.
b) Generowanie raportu z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu z możliwością eksportu do formatu XLSX (Excel).

Dodatkowo nasz system oferuje integrację z czołowymi laboratoriami i obsługuje wyniki badań w formacie HL7 CDA.

11. UŻYTKOWNICY SYSTEMU

a) Dodawanie użytkowników systemu.
b) Nadawanie ról i uprawnień użytkownikom.
c) Ustalanie grafików specjalistom.
d) Ustalanie cenników usług świadczonych przez specjalistów.
e) Tworzenie kont dostępu do systemu.
f) Ustalanie prowizji specjalistom.
g) Podgląd certyfikatu ZUS lekarza.
h) Zarządzanie kartami wizyt specjalisty.
i) Edycja danych adresowych użytkownika.
j) Ustalanie 2FA dwustopniowej autentykacji.
k) Dezaktywacja konta użytkownika.
l) Edycja zdjęcia i opisu specjalisty na Portalu Pacjenta.
m) Integracja z znanylekarz.
n) Integracja z kalendarzami Google.
o) Zarządzanie szablonami dokumentacji medycznej. 

Dowiedz się więcej na temat integracji oraz elektronicznej dokumentacji medycznej.

12. CENNIKI

a) Ustalanie indywidualnych cen za poszczególne usługi dla specjalistów.
b) Tworzenie osobnych cenników dla płatników.
c) Tworzenie wspólnych cenników dla specjalizacji lekarskich.
d) Definiowanie procentowych i kwotowych prowizji dla specjalistów.
e) Określanie prowizjii od ceny brutto lub netto.
f) Określanie prowizji z odjęciem kosztów.

13. PŁATNICY

a) Zarządzanie bazą danych ubezpieczycieli, kontrahentów i płatników.
b) Zaciąganie danych firm z bazy GUS.
c) Edycja danych adresowych płatników.
d) Kategoryzacja płatników ze względu na typ.
e) Przypisywanie cenników do płatników.

Nasze oprogramowanie oferuje również rozliczanie świadczeń NFZ.

14. PLACÓWKI

a) Zarządzanie danymi adresowymi, kontaktowymi, bankowymi i skarbowymi placówki.
b) Dodawanie nowych placówek w obrębie jednej aplikacji.
c) Zarządzanie poradniami w placówce.
d) Tworzenie nazwy zakładu leczniczego odmiennego od nazwy podmiotu leczniczego.
e) Definiowanie własnego loga placówki widocznego na wydrukach i emailach wysyłanych do pacjentów.
f) Definiowanie własnej skrzynki email do kontaktu z pacjentami.
g) Integracja z P1 i Repozytorium EDM.
h) Integracja znanylekarz, Payu, eZWM, eWUŚ, NFZ.

Dowiedz się więcej na temat integracji z NFZ oraz pozostałymi funkcjami.

15. FAKTURY

a) Generowanie pojedyńczych i zbiorczych faktur dla pacjentów za wykonane usługi, badania i sprzedane produkty.
b) Generowanie zbiorczych faktur dla płatników za wykonane usługi za dany miesiąc.
c) Dowolne edytowanie danych na fakturze: odbiorca, pozycje, kwoty i daty.
d) Tworzenie faktur korygujących w celu poprawy pozycji faktury lub danych nabywcy.
e) Zarządzanie wpłatami za faktury od kontrahentów z oznaczeniem daty i kwoty wpłaty.
f) Wystawianie faktury na dowolny produkt/usługę poza usługami w systemie dla dowolnego nabywcy.
g) Drukowanie faktur i ich duplikatów do formatu PDF.
h) Eksportowanie faktur z danego dnia, tygodnia, miesiąca lub wybranego okresu w formacie XML (JPK) lub XLSX (Excel).

16. MAGAZYN

a) Zarządzanie towarami do sprzedaży i materiałami do zużycia.
b) Definiowanie jednostek produktów: sztuki, opakowania, gramy, mililitry itd.
c) Zarządzanie różnymi stawkami VAT produktów.
d) Śledzenie daty ważności produktów.
e) Śledzenie stanu magazynowego produktów.
f) Zarządzanie bonami kwotowymi w systemie.
g) Zarządzanie karnetami na serie usług w systemie.
h) Sprzedaż produktów, bonów i karnetów dla pacjenta.
i) Wydawanie produktu po cenie 0zł do gabinetu.
j) Tworzenie dostaw produktów wraz nazwą dostawcy i fakturą.
k) Eksport dostaw produktów w formacie XLSX (Excel).

17. MARKETING

a) Masowa wysyłka email lub sms do wybranej grupy pacjentów w celach marketingowych.
b) Definiowanie grup odbiorców na podstawie danych pacjenta, zrealizowanych usług, specjalistów i zgód marketingowych.
c) Planowanie wysyłki w wybrany dzień z kalendarza.

18. KODY RABATOWE

a) Zarządzanie kodami rabatowymi dla pacjenta.
b) Ustalanie terminów od i do ważności kodów rabatowych.
c) Ograniczanie użycia kodów rabatowych do konkretnej ilości.
d) Śledzenie wykorzystania kodów rabatowych.

19. OPINIE

a) Podgląd opinii 5 gwiazdkowych wraz z komentarzami wystawionymi przez pacjentów za zrealizowane usługi.
b) Udzielanie odpowiedzi na wystawione opinie przez pacjentów.

Czy w ramach jednego systemu mogę obsługiwać wiele placówek?

Tak każda z placówek może być oddzielnym oddziałem Twojej kliniki. Możesz również nie prowadzić działalności leczniczej, a każdy z Twoich lekarzy może prowadzić swoja indywidualną praktykę jako oddzielna placówka.

Czy mogę dać dostęp do administracji osobom z rejestracji?

Tak jest możliwość dodania uprawnienia innym użytkownikom by mieli dostęp do sekcji administracyjnej

Czy prowizje dla pracowników zawierają również koszta poniesione podczas wizyty?

Tak prowizja jest wyliczana po odjęciu kosztów. Koszty generują na przykład materiały zużyte w trakcie wizyty.

Czy jest możliwość udostępnienia tylko części funkcji lub administracji pracownikom?

Tak, w standardzie lekarze nie widzą raportów kasowych ani wizyt. Również rejestracja nie ma dostępu do danych medycznych pacjentów. Istnieje jednak możliwość nadania takich uprawnień jeśli wystąpi taka potrzeba. 

Testuj za darmo
przez 30 dni

Bezpłatnie i bez zobowiazań
– podejmij świadomą decyzję.

skonsultuj się z doradcą
+48 697 006 797

kontakt@medyc.pl Pon. – Pt. 08:00-16:00

sprawdź nasze pakiety na start

Potrzeby każdej placówki są inne. Wybierz gotowe pakiety lub sprawdź dostępne moduły.
Złożymy dla ciebie system szyty na miarę. PŁAĆ TYLKO ZA TO, Z CZEGO NAPRAWDĘ KORZYSTASZ.
skontaktuj się z doradcą:
+48 697 006 797
kontakt@medyc.pl