Oprogramowanie medyczne dla szpitali

Szukasz rozwiązania, które poprawi jakość i wydajność Twojej placówki? W takim razie wypróbuj Medyc! Oprogramowanie medyczne dla szpitali zaprojektowane z myślą o dostarczaniu najwyższej jakości opieki pacjentom. Nasze rozwiązanie integruje nowoczesne technologie z kompleksowym podejściem do zarządzania pracą placówek medycznych umożliwiając efektywną opiekę zdrowotną.
Oprogramowanie medyczne dla szpitali Medyc

Program dla szpitali jednego dnia? Taki właśnie jest Medyc!

Szpital jednego dnia to rodzaj placówki medycznej, w której wykonywane są zabiegi chirurgiczne (które często kosztują kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych) wymagające pobytu pacjenta w szpitalu jednak przez nie więcej niż 24 godziny. Zdarza się, że takie operacje wymagają obecności anestezjologa, jednak pacjent przebywa na oddziale kilka godzin i tego samego dnia opuszcza szpital.

Jak krok po kroku programowanie dla szpitali wspiera pracę placówki?

W praktyce, aby skorzystać z usług szpitala jednego dnia, należy odbyć wstępną kwalifikację, określającą, czy pacjent  może mieć wykonany zabieg. Już na samym wstępie niezastąpiony okaże się Medyc, który pozwoli Ci umówić pacjenta na wizytę w dogodnym dla Was terminie.

Po pomyślnym przebiegu wizyty kwalifikacyjnej  –  tego samego dnia bądź w innym wyznaczonym terminie – odbywa się zabieg poprzedzony odpowiednim przygotowaniem i przekazaniem kluczowych informacji dotyczących spożywanych posiłków, przyjmowanych leków i dostarczeniu wskazanych wyników badań.

Następnie wymagana jest zgoda na zabieg, którą można wygodnie podpisać na tablecie, dzięki Medycowi i elektronicznym podpisom zgód. Na tym etapie istotne jest również dopełnienie wszelkich formalności oraz płatności. Najczęściej pacjenci wpłacają zaliczkę na dany zabieg, a tuż przed nim uiszczają pozostałą kwotę. Medyc dzięki funkcji rozbijania płatności pacjenta na kilka form znacząco usprawni całą procedurę i ograniczy zbędną biurokrację.

Zapomnij o papierowej dokumentacji! Medyc umożliwia przechowywanie i udostępnianie danych medycznych w formie elektronicznej, co eliminuje ryzyko utraty cennych informacji i usprawnia proces archiwizacji. 

Oprogramowanie medyczne dla szpitali to również doskonałe narzędzie do zarządzania pracą placówki – dostęp do analizy danych pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie i dostarczy cennych informacji do podejmowania strategicznych decyzji zarządczych.

Medyc umożliwia prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów obejmującej wywiady medyczne, opisy badań przedmiotowych, stawianie diagnoz, przebieg zabiegów i zalecenia po zabiegu. To jednak nie wszystko, ponieważ nasze oprogramowanie medyczne dla szpitali jednego dnia pozwala także na bieżąco monitorować stan pacjenta po zabiegu, rejestrując parametry życiowe i podawane leki wraz z dokładną datą obserwacji.

Na samym końcu następuje wypis pacjenta ze szpitala, który łatwo zrealizować w Medycu. Wystarczy wybrać datę i godzinę wypisu oraz lekarza, który go dokonuje. Lekarz również dokonuje wpisu w polu Epikryza. Może wpisać także dodatkowe zalecenia po operacji oraz zlecić leki, skierowania czy wystawić zwolnienie pacjentowi. Po wypisie pacjent otrzymuje wydruk wypisu ze szpitala.

Oprogramowanie dla szpitali

Jakie funkcje posiada nasz program dla szpitali?

Medyc idealnie odpowiada potrzebom szpitali jednego dnia, oferując szeroki wachlarz funkcji, które usprawniają i optymalizują każdy etap procesu leczenia, od rejestracji pacjenta po wypis ze szpitala. Jakie moduły zawiera?

Dane:

 • rodzaj usługi;
 • płatność;
 • zgoda pacjenta.

Przyjęcie:

 • wywiad;
 • badanie przedmiotowe;
 • diagnoza;
 • zabiegi.

Zabieg:

 • dane lekarza i anestezjologa;
 • opis zabiegu;
 • uwagi dotyczące przebiegu znieczulenia;
 • godzina zabiegu;
 • ocena pacjenta po zabiegu (ciśnienie, tętno, oddech, saturacja, temperatura).

Obserwacja pielęgniarska

 • data i godzina;
 • obserwacje i uwagi.

Zlecenia lekarskie:

 • leki;
 • badania laboratoryjne;
 • inne zlecenia.

Wyniki badań.

Wypis:

 • epikryza;
 • zalecenia;
 • skierowania;
 • recepty;
 • zwolnienia.

Jak widzisz, Medyc integruje wszystkie niezbędne funkcje w jednym systemie, eliminując potrzebę korzystania z wielu rozproszonych narzędzi. To idealne wsparcie dla Twojej placówki medycznej.

Oprogramowanie medyczne dla szpitali - krok w stronę rozwoju

Oprogramowanie dla szpitali Medyc odgrywa kluczową rolę w sprawnym funkcjonowaniu szpitali jednego dnia. Dzięki swoim funkcjom Medyc pomaga usprawnić:

 • proces rejestracji i kwalifikacji pacjentów;
 • planowanie i koordynację zabiegów;
 • komunikację z pacjentami;
 • rozliczenia za zabiegi;
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej;
 • monitorowanie stanu pacjentów po zabiegu;
 • proces wypisu ze szpitala.

Program dla szpitali – jakie ma korzyści?

Korzystanie z oprogramowania Medyc może przynieść szereg korzyści szpitalom jednego dnia, w tym:

 • zwiększenie wydajności;
 • poprawę jakości opieki nad pacjentem;
 • obniżenie kosztów;
 • wzrost satysfakcji pacjentów.

Zainstaluj Medyc – oprogramowanie medyczne dla szpitali – i wkrocz do przyszłości opieki zdrowotnej, gdzie efektywność, bezpieczeństwo danych i jakość są zawsze na pierwszym miejscu! Daj swojej placówce najlepsze narzędzie do dynamicznego rozwoju i doskonałej opieki nad pacjentami.

Oprogramowanie medyczne dla szpitali - jak działa Medyc?

Oprogramowanie dla szpitali Medyc dane pacjenta

Aby skorzystać z usług szpitala 1 dnia należy pierw odbyć wstępną kwalifikacje z lekarzem tak by lekarz określił czy pacjent kwalifikuje się na dany zabieg. Można pacjenta umówić w Medycu na taką wizytę kwalifikacyjną. Gdy pacjent jest zakwalifikowany to tego samego dnia lub w innym wybranym terminie pacjent odbywa zabieg. Przed zabiegiem pacjent jest informowany w jaki sposób przygotować się do zabiegu. Są to informacje dotyczące spożywanych posiłków, przyjmowanych leków i dostarczenia wymaganych wyników badań w określonym terminie przed zabiegiem.

Na miejscu już przed operacją pacjent musi podpisać zgody na zabieg. Może to zrobić dzięki Medycowi i elektronicznym podpisom zgód. Przed zabiegiem również pacjent dopełnia wszelkich płatności. Często pacjenci za dany zabieg wpłacają zaliczkę, a już przed faktycznym zabiegiem uiszczają pozostałą kwotę. To można rownież odnotować w Medyu rozbijając płatności pacjenta na kilka form płatności.

Oprogramowanie dla szpitali Medyc dane pacjenta
Oprogramowanie dla szpitali Medyc karta zabiegu

Dalej jest etap zabiegu gdzie podaje się lekarzy przeprowadzających zabieg wraz z anestezjologiem jeżeli jest konieczny. Lekarze opisują zabieg, dodają uwagi dotyczące znieczulenia i czas jego trwania od do. Po zabiegu wykonywana jest ocena stanu zdrowia pacjenta

Po zabiegu pacjent leży na obserwacji pod opieką pielęgniarek. Personel medyczny dodaje w Medycu dokładną datę obserwacji wraz z opisem.

Program dla szpitali Medyc karta obserwacji

W razie konieczności Lekarz może zlecić podane leków, zrobić badania laboratoryjne lub wypisać inne zalecenia dla pacjenta. Dołączenie wyników badań w kartotece jest również możliwe na etapie obserwacji pacjenta.

Program dla szpitali Medyc dodawanie zaleceń
Program dla szpitali Medyc wyniki badań

Na koniec następuje wypis pacjenta ze szpitala. Realizuje się to za pomocą wybrania daty i godziny wypisu oraz informacji który lekarz dokonał wypisu. Lekarz również dokonuje wpisu w polu Epikryza. Może dodać dodatkowe zalecenia po operacji oraz zlecić leki, skierowania czy wystawić zwolnienie pacjentowi. Po wypisie pacjent otrzymuje wydruk wypisu ze szpitala.

Oprogramowanie dla szpitali Medyc wypis
sprawdź nasze pakiety na start
Potrzeby każdej placówki są inne. Wybierz gotowe pakiety lub sprawdź dostępne moduły.
Złożymy dla ciebie system szyty na miarę. PŁAĆ TYLKO ZA TO, Z CZEGO NAPRAWDĘ KORZYSTASZ.
skontaktuj się z doradcą:
+48 697 006 797
kontakt@medyc.pl