Zdarzenia medyczne

Moduł umożliwiający realizację obowiązku raportowania zdarzeń medycznych.
11Rozmowa z lekarzem
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1.07 2021 roku wprowadziło obowiązek zgłaszania zdarzeń medycznych. Oznacza to, że wszystkie podmioty medyczne - państwowe i prywatne, mają obowiązek ich raportowania czyli zgłaszania świadczeń zdrowotnych zawierających informacje o zrealizowanych i rozpoznanych procedurach medycznych.

Na wszystkie podmioty medyczne, w tym praktyki lekarskie, praktyki fizjoterapi, praktyki pielęgniarskie, położne, prywatne gabinety i przychodnie, został nałożony obowiązek zgłaszania danych zdarzeń medycznych do platformy P1. W systemie tym mają się znaleźć informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski – niezależnie od płatnika oraz obywateli innych krajów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Rozporządzenie ministra zdrowia określa, że dane do Systemu Informacji Medycznej mają być przekazywane niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia – nie później niż w ciągu 1 dnia od zakończenia lub rozpoczęcia zdarzenia medycznego. Wyjątki planowane są tylko w systemie szpitalnym.

W udostępnionych zdarzeniach medycznych przez platformę P1 przesyłane są:

– dane usługobiorcy: imię, nazwisko, pesel i adres pacjenta

– dane usługodawcy: imię, nazwisko i prawo wykonywania zawodu specjalisty, który przeprowadził wizytę

– datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego

– kod ICD10 (kod świadczenia) wystawiony w polu diagnoza na wizycie

Dzięki modułowi Zdarzenia medyczne, raportowanie zdarzeń jest bardzo proste i zautomatyzowane. Informacje do platformy P1 są wysyłane, gdy po wizycie użytkownik kliknie „Zakończ”. System pobiera wtedy automatycznie powyższe dane i wykonuje wysyłkę.

11Zdarzenia medyczne
Moduł - Zdarzenia medyczne:

1. WYGODA

Po zakończeniu wizyty nie musisz pamiętać o żadnych dodatkowych czynnościach w zakresie wysłania informacji – raportowanie zdarzenia medycznego odbywa się automatycznie.

2. ORGANIZACJA

Funkcjonalność zwalnia specjalistę z konieczności dodatkowego angażowania się w realizację obowiązku raportowania tak żeby cały czas mógł poświęcić na konsultację z pacjentem.

Czy realizacja Zdarzeń medycznych jest naprawdę aż tak prosta?

Tak, ani specjalista ani właściciel podmiotu nie musi dodatkowo nic wysyłać klikać raportować. System wszystko robi za Ciebie!

Co w przypadku gdy wizyta nie ma wystawionego kodu ICD10?

Jeśli wizyta nie ma wystawionego kodu ICD10, wtedy zakłada się, że nie doszło do zdarzenia medycznego i według ustawy nie trzeba raportować takiej wizyty. System z góry to wie i nie wyśle wtedy zdarzenia medycznego.

Co w przypadku gdy jestem fizjoterapeuta i nie wystawiam kodu ICD10?

Jest to wyjątkowa sytuacja. Należy wybrać kod ICF w diagnozie, system wtedy wyśle raport o zdarzeniu medycznym do P1.

Testuj za darmo
przez 30 dni

Bezpłatnie i bez zobowiazań
– podejmij świadomą decyzję.

skonsultuj się z doradcą
+48 697 006 797

kontakt@medyc.pl Pon. – Pt. 08:00-16:00

sprawdź nasze pakiety na start

Potrzeby każdej placówki są inne. Wybierz gotowe pakiety lub sprawdź dostępne moduły.
Złożymy dla ciebie system szyty na miarę. PŁAĆ TYLKO ZA TO, Z CZEGO NAPRAWDĘ KORZYSTASZ.
skontaktuj się z doradcą:
+48 697 006 797
kontakt@medyc.pl