Integracja z NFZ

Raportowanie Zdarzeń Medycznych w ramach przeprowadzonych badań i rozliczenie ich z NFZ
11
Rozliczenia z POZ AOS FIZJOTERAPIA
Każda placówka mająca podpisaną umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia musi stosować odpowiednie procedury w zakresie ich rozliczania. 
 
Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 
 
Podstawowej Opiece Zdrowotnej:
 – świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transport sanitarny, Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna
 
i Fizjoterapii:
– świadczenia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i świadczeń domowych udzielane w poradniach specjalistycznych lub w domu chorego realizowane przez fizjoterapeutę lub inną osobę uprawnioną do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych
 
oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej:
– świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane w poradniach specjalistycznych lub w domu chorego realizowane przez lekarza lub inną osobę uprawnioną do udzielania świadczeń specjalistycznych
 
zobowiązuje świadczeniodawcę do przestrzegania określonych przepisami procedur sprawozdawczości. System Medyc automatycznie generuje odpowiednie raporty do NFZ.
Integracja z eWUŚ
Integracja Platformy Medyc z usługą Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców pozwala na szybkie sprawdzenie uprawnień pacjentów.
Dzięki integracji specjalista nie musi logować się do eWUŚ i wpisywać wszystkich danych pacjenta żeby potwierdzić jego ubezpieczenie. System Medyc automatycznie potwierdzi te dane.
 
Integracja pozwala na:
1. szybką i uproszczoną weryfikację statusu pacjenta – sprawdzenie uprawnień pacjenta do opieki medycznej w trakcie rejestracji lub trwania wizyty
2. ochronę świadczeniodawcy przed kosztami związanymi z ewentualną korektą rozliczeń z powodu błędnego statusu pacjenta
3. skrócenie czasu obsługi pacjenta
4. usprawnienie procesu rozliczenia z NFZ
Integracja z eZWM
Integracja zapewnia:
1. Możliwość wystawiania skierowań eZWM czyli zleceń na wyroby medyczne oraz soczewki okularowe.
2. Automatyzację obsługi zleceń – usprawnienie komunikacji pomiędzy oddziałem NFZ, świadczeniodawcą, pacjentem i realizującym to zlecenie  
– uzupełnienie intuicyjnego formularza
– przesłanie zlecenia
– jego weryfikacja w systemie NFZ – informacja zwrotna o pozytywnym bądź negatywnym jej wyniku, możliwość szybkiej korekty w trakcie trwania wizyty. 
3. Przekazanie do NFZ w celu weryfikacji  
– wygenerowanie dokumentu zlecenia dla pacjenta, dzięki któremu będzie mógł bezpośrednio placówki realizującej zamówienie bez konieczności uprzedniej autoryzacji w oddziale NFZ
Profilaktyka 40 PLUS
Od 1 lipca 2021 roku, wszystkie osoby powyżej 40 roku życia zostały objęte programem badań profilaktycznych w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Pacjenci mogą realizować świadczenie w wybranej placówce, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację tego programu.
 
Pacjenci, którzy ukończyli 40 rok życia i chcą skorzystać z programu, otrzymują jednorazowe bezpłatne skierowanie na badania. 
 
Badania wykonują w dowolnej placówce, która realizuje program Profilaktyka 40 PLUS na podstawie umowy zawartej z NFZ. Obejmują one pomiary antropometryczne; pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę miarowości rytmu serca, pomiary masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika BMI oraz pakiet badań dodatkowych. Ich rodzaj odpowiada płci oraz wynika z identyfikacji czynników ryzyka określonych na podstawie ankiety. Pacjent wypełnia ją za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta albo bezpośrednio w niektórych placówkach świadczących badania w ramach programu.
 
  • Placówki, które posiadają status świadczeniodawcy, mają możliwość zawarcia umowy z NFZ na realizację Programu Profilaktyka 40 PLUS.
  • Platforma MEDYC dostarcza funkcjonalności, które pozwalają na realizację programu oraz złożenie sprawozdania do systemu e-Zdrowie (P1).

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

1. OBSŁUGA ELEKTRONICZNEGO SKIEROWANIA.
Obsługa skierowania wystawionego pacjentowi spełniającemu warunki udziału w programie.

2. WYGENEROWANIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO POWIĄZANEGO ZE SKIETOWANIEM 40 PLUS .
Zdarzenie Medyczne zawiera:

a) Kod wykonania procedury,
b) Kod i nazwę wskazanego rozpoznania wg słownika ICD-10,
c) Kod i nazwę pomiaru antropometrycznego,
c) Sekcję rozliczeniową dla profilaktyki 40 PLUS,
– podstawą do rozliczenia świadczenia jest przesłanie informacji o zdarzeniu medycznym (z indeksem EDM) do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wymaga to żadnych dodatkowych czynności ze strony użytkownika, bo system wysyła informację automatycznie.

3. OBSŁUGA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

– w ramach realizacji programu Specjalista przeprowadza badanie, wybiera kody icd9 icd10 i dołącza do wizyty wyniki badań. Po kliknięciu „zakończ” następuje automatyczne przekazanie informacji o utworzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz ustawienie statusu dostępności. Status ten pozwala na pobranie badań przez pacjenta (za pomocą IKP) bądź przez innego lekarza i inne placówki medyczne. Użytkownikowi pozostaje wygenerowane faktury dla NFZ na koniec miesiąca.

 

Czy logo na portalu pacjenta może być zmienione?

Tak, ustawiając logo w Medyc automatycznie zmieni się logo na portalu pacjenta

Czy portal pacjenta działa również na komórkach i tabletach?

Tak, system jest dostosowany do działania na urządzeniach mobilnych.

Czy jest jakakolwiek blokada tak by pacjent nie mógł zarezerwować się na 777 wizyt na raz?

Tak, są takie blokady. Należy skontaktować się z obsługą klienta by je dostosować do Twoich potrzeb.

Czy mogę umieścić portal pacjenta na mojej stronie internetowej?

Tak można to zrobić na 2 sposoby:

  • Osadzić portal pacjenta na Twojej stronie za pomocą taga Iframe.
  • Na stronie utworzyć link z nazwą Rejestracja online kierujący pacjenta na adres portalu pacjenta.

Testuj za darmo
przez 30 dni

Bezpłatnie i bez zobowiazań
– podejmij świadomą decyzję.

skonsultuj się z doradcą
+48 697 006 797

kontakt@medyc.pl Pon. – Pt. 08:00-16:00

sprawdź nasze pakiety na start
Potrzeby każdej placówki są inne. Wybierz gotowe pakiety lub sprawdź dostępne moduły.
Złożymy dla ciebie system szyty na miarę. PŁAĆ TYLKO ZA TO, Z CZEGO NAPRAWDĘ KORZYSTASZ.
skontaktuj się z doradcą:
+48 697 006 797
kontakt@medyc.pl