Elektroniczna dokumentacja medyczna i kartoteka pacjenta

Identyfikacja osoby dokonującej wpisu i pełna wiedza o przebiegu leczenia pacjenta.
Elektroniczna dokumentacja medyczna
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala na monitorowanie historii choroby pacjenta w dowolnym miejscu i czasie a co za tym idzie wymianę informacji na ten temat pomiędzy placówkami medycznymi i poszczególnymi specjalistami.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

1. DOKUMENTACJA MEDYCZNA.
Przy rejestracji nowej wizyty użytkownik może wybrać:
a) edycja badania podmiotowego, przedmiotowego, diagnozy, zaleceń, wyników badań, recept, zwolnień i skierowań,
b) kartoteka pacjenta,
c) wszystkie dane wizyty widoczne na jednym panelu,
d) dodawanie załączników,
e) przejrzysta historia choroby,
f) porównywanie aktualnej wizyty z poprzednią,
g) drukowanie całej historii choroby pacjenta,
h) drukowanie karty aktualnej wizyty,
i) drukowanie zaleceń, wyników badań, recept, zwolnień, skierowań,
j) własne karty wizyt,
k) szablony,

2. E-RECEPTY.
a) wystawianie recept RP i RPW,
b) recepty refundowane i nierefundowane,
c) dostęp do bazy leków aktualizowanej na bieżąco,
d) drukowanie recept,
e) recepty na leki robione,
f) recepty na leki robione psychotropowe,
g) oznaczanie uprawnień dodatkowych, kodu NFZ, daty realizacji, daty od, recepty na cały rok,
h) ponawianie recept na podstawie poprzednich wizyt,

3. E-SKIEROWANIA.

a) wystawianie 11 typów skierowań:
na badanie,
• szpitalne,
• wyrób medyczny,
• badanie laboratoryjne,
• do specjalisty,
• na rehabilitacje,
• zabieg pielęgniarski,
• transport sanitarny,
• szczepienie,
• leczenie uzdrowiskowe,
• wewnętrzne,

b) gotowe szablony skierowań i drukowanie skierowań,
c) definiowanie rozpoznania ICD10, ICD9 wraz z opisami,
d) wybór poradni do której się kieruje pacjenta,
e) automatyczne uzupełnienie rozpoznania ICD10.

4. E-ZWOLNIENIA.
a) e-zwolnienia na zadany okres,
b) zwolnienia wsteczne wraz z podaniem powodu,
c) zwolnienia na opiekę nad osobą spokrewnioną np. dziecko,
d) drukowanie zwolnień,
e) automatyczne uzupełnienie rozpoznania ICD10,
f) uwagi do zwolnienia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej mówi o tym, że na EDM składają się informacje o rozpoznaniu choroby, problemie zdrowotnym lub urazie, wyniki badań, które były przeprowadzane, informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach.

Oprócz tego w cyfrowej kartotece znajdą się informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub szpitala o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, rokowaniu, wizytach kontrolnych oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla pacjenta. Kartoteka ma zawierać również kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.

Rozmowa z pacjentką

Elektroniczna dokumentacja Medyczna i Kartoteka Medyczna to:

1. WYGODA

Wyeliminowanie konieczności korzystania z często niedostępnej lub nieczytelnej dokumentacji  papierowej.

2. ORGANIZACJA

Możliwość wzajemnego udostępniania dokumentacji Pacjenta w ramach konsultacji z innymi specjalistami.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna to łatwy dostęp do całej historii choroby pacjenta oraz przesyłanie danych do NFZ pozwalające na sprawne rozliczanie wizyt.

  • Kartoteka Pacjentów pozwala skatalogować dane pacjentów i daje prosty dostęp do ich Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pozwala na stały dostęp i gromadzenie wszystkich informacji na temat historii choroby pacjenta. Przechowywanie ich w chmurze to nie tylko stały dostęp do niej w dowolnym miejscu i czasie ale także zabezpieczenie przed utratą ważnych danych.

Czy jest możliwość tworzenia własnej karty wizyty?

Tak jest taka możliwość. Kartę wizyty można utworzyć z standardowych pól jak np. diagnoza czy recepty oraz można dodawać własne pola i rozmieszczać je według własnego uznania na karcie.

Czy do wydruku wizyty można wybrać pola które mają być wydrukowane?

Tak, przed wydrukiem jest opcja by wybrać które pola mają znaleźć się na wydruku oraz można zmienić nazwę nagłówka wydruku.

Czy mogę mieć wiele kart wizyt?

Tak każdy specjalista może mieć wiele kart wizyt i w zależności od pacjenta lub typu usługi zmieniać je podczas wizyty.

Czy dostęp do dokumentacji medycznej posiadają również inni użytkownicy jak rejestracja?

Domyślnie nie. Osoba pracująca w rejestracji zazwyczaj nie jest upoważniona do wglądu w dokumentację medyczną. Jeśli jest taka potrzeba, system daje możliwość nadania takich uprawnień pracownikom administracji.

sprawdź nasze pakiety na start

Potrzeby każdej placówki są inne. Wybierz gotowe pakiety lub sprawdź dostępne moduły.
Złożymy dla ciebie system szyty na miarę. PŁAĆ TYLKO ZA TO, Z CZEGO NAPRAWDĘ KORZYSTASZ.
skontaktuj się z doradcą:
+48 697 006 797
kontakt@medyc.pl