Informatyzacja gabinetu lekarskiego – MEDYC

Informatyzacja gabinetu lekarskiego

Integracja z portalem znanylekarz.pl
Integracja z portalem znanylekarz.pl
15 kwietnia 2019
Czym kierować się przy wyborze oprogramowania dla przychodni lub gabinetu lekarskiego?
28 października 2019
Pokaż wszystkie

Informatyzacja gabinetu lekarskiego

Informatyzacja ma na celu ucyfrowienie informacji, które są gromadzone podczas świadczenia usług medycznych oraz wykorzystanie możliwości uzyskiwanych poprzez posiadanie informacji zapisanych w takiej formie. Największą korzyścią jest w tym przypadku szybkość, z jaką można odszukać i wykorzystać informacje niezbędne podczas procesu leczenia.

Dane niezbędne w procesie leczenia

Dane zapisane w formie elektronicznej gromadzone są w różnych celach. Elektroniczna dokumentacja medyczna stanowi fundament sprawnie działającej placówki. Oprócz kwestii związanych ściśle z leczeniem są one również niezbędne do wszelkich czynności o charakterze administracyjnym. Chodzi między innymi o dokonywanie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub też – w przypadku placówek prywatnych – z pacjentem. Informatyzacja gabinetu lekarskiego pozwala zarówno na podniesienie jakości opieki nad pacjentem, jak i usprawnienie pracy gabinetu. Przy wyborze odpowiedniego oprogramowania należy zwrócić uwagę na fakt, aby posiadało ono wszelkie funkcje umożliwiające sprawne gromadzenie i wykorzystanie danych. Program musi być odpowiednio dostosowany do wymagań osób, które z niego korzystają. Ważną rolę odgrywa w tym przypadku przejrzystość i intuicyjność. Funkcje powinny być zrozumiałe, po to, by użytkownik mógł skupić swoją uwagę na wykonywanej przez siebie pracy, bez konieczności długotrwałej analizy sposobu działania oprogramowania.

Sprawne zarządzanie kluczem do sukcesu

Ważnym elementem oprogramowania medycznego są wszelkie moduły, które odpowiadają za zarządzanie pacjentami. Dzięki nim w znaczący sposób usprawnić można pracę całej placówki oraz sprawić, że jest ona znacznie bardziej dostępna i przyjazna dla samego pacjenta. Mowa tutaj o takich elementach, jak na przykład internetowy kalendarz, który służy do umawiania wizyt. Dzięki niemu każdy pacjent może w szybki i łatwy sposób umówić się na wizytę u konkretnego specjalisty. Umieszczenie w gabinecie elektronicznej tablicy pozwala na śledzenie aktualnego stanu obsługi pacjentów. Wszystkie te elementy wpływają na poprawę komfortu pacjentów i odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu wizerunku danej placówki medycznej.

Dobra komunikacja

Proces informatyzacji gabinetu lekarskiego powinien mieć na celu również zapewnienie właściwej komunikacji z wybranymi laboratoriami. W rezultacie procedura wystawiania skierowań na dodatkowe badania może być w pełni zautomatyzowana i realizowana za pomocą internetu. Podobnie przedstawia się to w kwestii uzyskiwania wyników badań. Pacjent uzyskuje w tym przypadku szereg korzyści polegających głównie na zyskaniu większej ilości czasu, który musiałby poświęcić na załatwianie wszystkich formalności oraz oczekiwanie na wizytę. Informatyzacja przyczynia się do ułatwienia pracy lekarzy oraz placówek medycznych, a także niesie wymierne korzyści dla pacjentów. Rozwój technologiczny w gabinetach służby zdrowia to krok w dobrym kierunku.