Profilaktyka 40 PLUS - realizacja i rozliczanie świadczeń | Medyc.pl

Profilaktyka 40 PLUS

Raportowanie Zdarzeń Medycznych w ramach przeprowadzonych badań i rozliczenie ich z NFZ.
11
Od 1 lipca 2021 roku, wszystkie osoby powyżej 40 roku życia zostały objęte programem badań profilaktycznych w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Pacjenci mogą realizować świadczenie w wybranej placówce, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację tego programu.

Pacjenci, którzy ukończyli 40 rok życia i chcą skorzystać z programu, otrzymują jednorazowe bezpłatne skierowanie na badania. 

Badania wykonują w dowolnej placówce, która realizuje program Profilaktyka 40 PLUS na podstawie umowy zawartej z NFZ. Obejmują one pomiary antropometryczne; pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę miarowości rytmu serca, pomiary masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika BMI oraz pakiet badań dodatkowych. Ich rodzaj odpowiada płci oraz wynika z identyfikacji czynników ryzyka określonych na podstawie ankiety. Pacjent wypełnia ją za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta albo bezpośrednio w niektórych placówkach świadczących badania w ramach programu.

Placówki, które posiadają status świadczeniodawcy, mają możliwość zawarcia umowy z NFZ na realizację Programu Profilaktyka 40 PLUS.

Platforma MEDYC dostarcza funkcjonalności, które pozwalają na realizację programu oraz złożenie sprawozdania do systemu e-Zdrowie (P1).

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

1. OBSŁUGA ELEKTRONICZNEGO SKIEROWANIA.
Obsługa skierowania wystawionego pacjentowi spełniającemu warunki udziału w programie.

2. WYGENEROWANIE ZDARZENIA MEDYCZNEGO POWIĄZANEGO ZE SKIETOWANIEM 40 PLUS .
Zdarzenie Medyczne zawiera:

a) Kod wykonania procedury,
b) Kod i nazwę wskazanego rozpoznania wg słownika ICD-10,
c) Kod i nazwę pomiaru antropometrycznego,
c) Sekcję rozliczeniową dla profilaktyki 40 PLUS,
– podstawą do rozliczenia świadczenia jest przesłanie informacji o zdarzeniu medycznym (z indeksem EDM) do Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wymaga to żadnych dodatkowych czynności ze strony użytkownika, bo system wysyła informację automatycznie.

3. OBSŁUGA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

– w ramach realizacji programu Specjalista przeprowadza badanie, wybiera kody icd9 icd10 i dołącza do wizyty wyniki badań. Po kliknięciu „zakończ” następuje automatyczne przekazanie informacji o utworzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz ustawienie statusu dostępności. Status ten pozwala na pobranie badań przez pacjenta (za pomocą IKP) bądź przez innego lekarza i inne placówki medyczne. Użytkownikowi pozostaje wygenerowane faktury dla NFZ na koniec miesiąca.

 

Czy logo na portalu pacjenta może być zmienione?

Tak, ustawiając logo w Medyc automatycznie zmieni się logo na portalu pacjenta

Czy portal pacjenta działa również na komórkach i tabletach?

Tak, system jest dostosowany do działania na urządzeniach mobilnych.

Czy jest jakakolwiek blokada tak by pacjent nie mógł zarezerwować się na 777 wizyt na raz?

Tak, są takie blokady. Należy skontaktować się z obsługą klienta by je dostosować do Twoich potrzeb.

Czy mogę umieścić portal pacjenta na mojej stronie internetowej?

Tak można to zrobić na 2 sposoby:

  • Osadzić portal pacjenta na Twojej stronie za pomocą taga Iframe.
  • Na stronie utworzyć link z nazwą Rejestracja online kierujący pacjenta na adres portalu pacjenta.

Testuj za darmo
przez 30 dni

Bezpłatnie i bez zobowiazań
– podejmij świadomą decyzję.

skonsultuj się z doradcą
+48 697 006 797

kontakt@medyc.pl Pon. – Pt. 08:00-16:00

 

sprawdź nasze pakiety na start
Potrzeby każdej placówki są inne. Wybierz gotowe pakiety lub sprawdź dostępne moduły.
Złożymy dla ciebie system szyty na miarę. PŁAĆ TYLKO ZA TO, Z CZEGO NAPRAWDĘ KORZYSTASZ.
skontaktuj się z doradcą:
+48 697 006 797
kontakt@medyc.pl