Elektroniczna dokumentacja medyczna - Medyc

Elektroniczna dokumentacja medyczna


EDM to dokumentacja medyczna w formie elektronicznej, w ramach której można w szybki sposób uzyskać dostęp do informacji o pacjencie. W związku ze wdrażaniem procesu zamiany wersji papierowej na cyfrową powstają systemy, które ułatwiają obsługę przychodni i gabinetów lekarskich. W ramach programu oferowanego przez naszą firmę mogą Państwo rejestrować pacjentów oraz w pełnym zakresie prowadzić ich kartoteki. Wszystkie dane znajdują się w chmurze, dzięki czemu można zaoszczędzić koszty, miejsce oraz czas na przechowywanie, aktualizowanie oraz wyszukiwanie informacji.

Elektroniczna dokumentacja medyczna w przepisach prawnych

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, dokumentację taką stanowią informacje indywidualne i zbiorowe o pacjentach – w postaci elektronicznej lub papierowej. Nowocześniejsza, cyfrowa forma daje wiele korzyści, jednak warto w nią inwestować nie tylko ze względu na jej zalety.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia mówi o tym, że dokumentacja w formie papierowej może być prowadzona tylko do końca 2018 roku. Termin ten przesunięto trzeci raz, gdyż według ostatnich informacji, wdrożenie cyfrowych systemów i programów zrealizowano tylko w 41% szpitali. W ramach cyfrowego prowadzenia karty pacjenta można w jednym miejscu zgromadzić historię choroby, konsultacji, rejestracji oraz zaleceń wydawanych przez lekarza.

To najlepszy czas, aby wdrożyć elektroniczną formę prowadzenia kartoteki ze sprawdzonym programem.

  • Prawa pacjenta

W Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawarta jest informacja o tym, że pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. To niezwykle ważne, by dosłownie kilkoma kliknięciami w komputerze móc dostać się do kartoteki pacjenta oraz udostępnić mu informacje, do których ma prawo.

  • Bezpieczna dokumentacja

Według zawartości tej samej Ustawy, prawo do przetwarzania takich danych mają wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny oraz osoby pracujące w placówkach służby zdrowia, zobowiązane tajemnicą w związku z wykonywanym zawodem. To niezwykle ważne, by zachowywać poufność – nie tylko ze względu na RODO i GIODO, ale przede wszystkim dla dobra pacjenta. Elektroniczna baza zabezpieczy również dane przed zniszczeniem lub zaginięciem.

  • Optymalizacja pracy w punktach medycznych

Dzięki takim elektronicznym programom pracownicy służby zdrowia nie muszą przeszukiwać tomów papierowych kartotek. Szybszy dostęp do informacji wpływa także na zmniejszenie kolejek w służbie zdrowia. Dla ułatwienia pracy lekarzy, dzięki cyfrowej dokumentacji medycznej istnieje możliwość wystawiania i drukowania recept w formacie PDF. Takie rozwiązanie ciągnie za sobą dalsze korzyści: pracownicy aptek, którzy dotąd musieli rozczytywać niewyraźne zapisy lekarzy – teraz otrzymują od pacjenta czytelne recepty. Nie dochodzi w tej kwestii do pomyłek w wydaniu leku czy długiego procesu rozszyfrowania charakteru pisma lekarza.

Koniec z papierowymi kartotekami, receptami i skierowaniami?

Do końca 2018 roku możliwe będzie prowadzenie medycznej dokumentacji papierowej, do końca 2019 roku wystawianie recept na papierze, a do końca 2020 roku wypisywanie papierowych skierowań.

Warto wiedzieć, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej mówi o tym, że na EDM składają się informacje o rozpoznaniu choroby, problemie zdrowotnym lub urazie, wyniki badań, które były przeprowadzane, przyczyny odmowy przyjęcia do szpitala, a także informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach (jeśli pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala). Oprócz tego w takiej cyfrowej kartotece znajdą się informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub szpitala o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, rokowaniu, wizytach kontrolnych oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla pacjenta. Kartoteka ma zawierać również kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.

Gdybyśmy mieli przed oczyma papierową wersję powyższych materiałów, zapewne byłaby to pokaźna teczka z kartkami. Idąc szlakiem nowoczesnych technologii, wszystkie te dane mogą być gromadzone w chmurze, do której będzie można dostać się z dowolnego urządzenia.

Elektroniczna dokumentacja medyczna to ułatwienie zarówno dla służby zdrowia, jak i pacjentów. Sprawdzi się w placówkach różnej specjalizacji – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest komputerowa ewidencja danych o pacjentach oraz ich wizytach. Proponowany przez nas program jest regularnie aktualizowany. Dbamy o najmniejsze szczegóły i doradzamy najlepsze rozwiązania. Wierzymy, że podążanie za nowoczesnymi oraz innowacyjnymi technologiami usprawni pracę służby zdrowia.

Elektroniczna dokumentacja medyczna – MEDYC

Uznaje się, iż w skład dokumentacji medycznej wchodzą dokumenty aktualnie prowadzone, przechowywane, zabezpieczane i udostępnianie przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja elektroniczna ma stanowić w przyszłości formę podstawową, stopniowo eliminując dokumentację papierową. Z wielu względów jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Potrzeba takich zmian wynika z nieustannie rosnącego znaczenia zatem prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dlaczego warto z niej korzystać?

Dokumentacja medyczna online

W postaci dokumentacji medycznej elektronicznej powinny być prowadzone między innymi recepty. Dotyczy to również wszelkich informacji mówiących o rozpoznaniu danej choroby lub urazu, a także wynikach przeprowadzonych badań, udzielonych zaleceń oraz świadczeń zdrowotnych. W skład wchodzi również karta medyczna przebiegu leczenia, a także wyniki badań laboratoryjnych wraz z ich opisem. Dokumentacja medyczna online obejmuje opisy badań diagnostycznych, skierowania na badania lub leczenie w prywatnej przychodni. To bardzo wygodna forma dla wszystkich pracowników indywidualnych praktyk lekarskich. Zdecydowanie usprawni pracę danej placówki i pozwoli cenny czas przeznaczyć na inne, ważne czynności.

Nowoczesne sposoby prowadzenia dokumentacji medycznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna, prowadzona za pomocą specjalistycznego programu informatycznego, niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści. Zapewnia pełną identyfikację osoby dokonującej danego wpisu. Ponadto sam dostęp do wymaganych informacji jest zdecydowanie szybszy. Poszukiwanie konkretnych danych w papierowych zbiorach jest bardzo czasochłonne. Takie dokumenty łatwiej mogą zaginąć lub też dostać się w niepowołane ręce. Wykorzystanie systemu informatycznego sprawia, że dane są w pełni bezpieczne, a dostęp do nich zyskują wyłącznie uprawnione do tego osoby.

Nie ulega wątpliwości, że tego typu rozwiązanie doskonale sprawdzi się na terenie wszystkich ośrodków świadczących usługi zdrowotne. Dotyczy to niewielkich placówek, jak też większych klinik zatrudniających więcej personelu. Dokumentacja elektroniczna z całą pewnością przyczyni się do zmniejszenia kolejek oraz wzrostu komfortu obsługi pacjentów. Nowoczesne technologie mogą zdecydowanie usprawnić działanie całej służby zdrowia, co bez wątpienia zostanie docenione przez osoby korzystające z jej usług. Warto stawiać na tego typu udogodnienia, aby poprawić komfort wszystkich osób – zarówno pracowników, jak i pacjentów.