Elektroniczna dokumentacja medyczna – MEDYC

Elektroniczna dokumentacja medyczna

EDM to dokumentacja medyczna w formie elektronicznej, w ramach której można w szybki sposób uzyskać dostęp do informacji o pacjencie. W związku ze wdrażaniem procesu zamiany wersji papierowej na cyfrową powstają systemy, które ułatwiają obsługę przychodni i gabinetów lekarskich. W ramach programu oferowanego przez naszą firmę mogą Państwo rejestrować pacjentów oraz w pełnym zakresie prowadzić ich kartoteki. Wszystkie dane znajdują się w chmurze, dzięki czemu można zaoszczędzić koszty, miejsce oraz czas na przechowywanie, aktualizowanie oraz wyszukiwanie informacji.

Elektroniczna dokumentacja medyczna w przepisach prawnych

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, dokumentację taką stanowią informacje indywidualne i zbiorowe o pacjentach – w postaci elektronicznej lub papierowej. Nowocześniejsza, cyfrowa forma daje wiele korzyści, jednak warto w nią inwestować nie tylko ze względu na jej zalety.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia mówi o tym, że dokumentacja w formie papierowej może być prowadzona tylko do końca 2018 roku. Termin ten przesunięto trzeci raz, gdyż według ostatnich informacji, wdrożenie cyfrowych systemów i programów zrealizowano tylko w 41% szpitali. W ramach cyfrowego prowadzenia karty pacjenta można w jednym miejscu zgromadzić historię choroby, konsultacji, rejestracji oraz zaleceń wydawanych przez lekarza. To najlepszy czas, aby wdrożyć elektroniczną formę prowadzenia kartoteki ze sprawdzonym programem.

  • Prawa pacjenta

W Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawarta jest informacja o tym, że pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. To niezwykle ważne, by dosłownie kilkoma kliknięciami w komputerze móc dostać się do kartoteki pacjenta oraz udostępnić mu informacje, do których ma prawo.

  • Bezpieczna dokumentacja

Według zawartości tej samej Ustawy, prawo do przetwarzania takich danych mają wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny oraz osoby pracujące w placówkach służby zdrowia, zobowiązane tajemnicą w związku z wykonywanym zawodem. To niezwykle ważne, by zachowywać poufność – nie tylko ze względu na RODO i GIODO, ale przede wszystkim dla dobra pacjenta. Elektroniczna baza zabezpieczy również dane przed zniszczeniem lub zaginięciem.

  • Optymalizacja pracy w punktach medycznych

Dzięki takim elektronicznym programom pracownicy służby zdrowia nie muszą przeszukiwać tomów papierowych kartotek. Szybszy dostęp do informacji wpływa także na zmniejszenie kolejek w służbie zdrowia. Dla ułatwienia pracy lekarzy, dzięki cyfrowej dokumentacji medycznej istnieje możliwość wystawiania i drukowania recept w formacie PDF. Takie rozwiązanie ciągnie za sobą dalsze korzyści: pracownicy aptek, którzy dotąd musieli rozczytywać niewyraźne zapisy lekarzy – teraz otrzymują od pacjenta czytelne recepty. Nie dochodzi w tej kwestii do pomyłek w wydaniu leku czy długiego procesu rozszyfrowania charakteru pisma lekarza.

Koniec z papierowymi kartotekami, receptami i skierowaniami?

Do końca 2018 roku możliwe będzie prowadzenie medycznej dokumentacji papierowej, do końca 2019 roku wystawianie recept na papierze, a do końca 2020 roku wypisywanie papierowych skierowań.

Warto wiedzieć, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej mówi o tym, że na EDM składają się informacje o rozpoznaniu choroby, problemie zdrowotnym lub urazie, wyniki badań, które były przeprowadzane, przyczyny odmowy przyjęcia do szpitala, a także informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach (jeśli pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala). Oprócz tego w takiej cyfrowej kartotece znajdą się informacje dla lekarza kierującego pacjenta do poradni specjalistycznej lub szpitala o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, rokowaniu, wizytach kontrolnych oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla pacjenta. Kartoteka ma zawierać również kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.

Gdybyśmy mieli przed oczyma papierową wersję powyższych materiałów, zapewne byłaby to pokaźna teczka z kartkami. Idąc szlakiem nowoczesnych technologii, wszystkie te dane mogą być gromadzone w chmurze, do której będzie można dostać się z dowolnego urządzenia.

Elektroniczna dokumentacja medyczna to ułatwienie zarówno dla służby zdrowia, jak i pacjentów. Sprawdzi się w placówkach różnej specjalizacji – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest komputerowa ewidencja danych o pacjentach oraz ich wizytach. Proponowany przez nas program jest regularnie aktualizowany. Dbamy o najmniejsze szczegóły i doradzamy najlepsze rozwiązania. Wierzymy, że podążanie za nowoczesnymi oraz innowacyjnymi technologiami usprawni pracę służby zdrowia.