Day

21 lipca, 2022
Podstawą prawidłowej diagnostyki pacjenta jest przeprowadzenie stosownych badań. Jak każdy proces będący elementem obsługi pacjenta wymaga czasu i zaangażowania personelu.